Mijn profiel

carrière


Functie overzicht
Beroepen overzicht

opleidingen


Opleidingen overzicht
Certificaten overzicht

online opleidingen


E-learning

Deelnemers


Steakeholders & deelnemersIn de aanloopfase van dit project hebben een aantal belangrijke stakeholders zoals:

  • de Haagse Campus

  • the Haque Center of Strategic Studies

  • de TUD

  • TNO Defensie en Veiligheid

  • het Nederlands Forensisch Instituut

  • Politie Haaglanden

  • Regionale Brandweer Haaglanden

  • GHOR Haaglanden


Actief bijgedragen aan het vormgeven van dit plan.
In overleg met deze betrokken partijen is besloten dit project inhoudelijk door het ROC Mondriaan en de Haagse Hogeschool te laten indienen en dat de partijen zoals bovengenoemd zich als toeleverancier van kennis aan het project verbinden.

Haagse Hogeschool
Belang:
Door samenwerking met relaties in het Safety en Security werkveld kan de HHS ervoor zorgen dat studenten tijdens en na hun opleiding aan de slag kunnen bij bedrijven in binnen- en buitenland. Zo kunnen we de inhoud van onze opleidingen aanpassen op de vraagstukken die werkgevers de komende jaren moeten oplossen.

ROC mondriaan
Belang:
Door samenwerking met relaties het Safety en Securty werkveld kan het Mondriaan ervoor zorgen dat studenten tijdens en na hun opleiding aan de slag kunnen bij bedrijven in binnen- en buitenland. Zo kunnen we de inhoud van onze opleidingen aanpassen op de vraagstukken die werkgevers de komende jaren moeten oplossen.
Door een niveau 4 opleiding in deze branche te creëren kan een
doorlopende leerweg van een MBO naar HBO gerealiseerd worden.

Trigion
Belang:
Trigion heeft, net als de rest van de beveiligingsmarkt problemen met het op peil houden van het
personeelsbestand zowal kwalitatief als kwantitatief. De branche typeert zich tijdens hoog conjunctuur door een enorm verloop van mensen.

De beveiligers bewegen zich veelal tussen de diverse beveiligingswerkgevers nieuwe instroom vanuit de arbeidsmarkt is laag, dit komt ten tijde van hoog conjunctuur mede doordat andere branches schijnbaar attractiever zijn een betere uitstraling hebben. Ten tijde van laag conjunctuur is het heen en weer springen tussen beveiligingswerkgevers veel lager en blijven beveiligers veelal zitten waar ze zitten. Het gebrek aan dynamiek is er dan vervolgens weer onderdeel van het probleem dat goede mensen moeilijk te krijgen zij.

Trigion ziet in het STEPPING STONES Project de mogelijkheid om de veiligheid voor haar klanten te vergroten middels betere opleidingen die gestoeld zijn een model van “je leven lang leren” waardoor tevens nieuwkomers op de beveiligingsmarkt de branche en zijn mogelijkheden beter kunnen inschatten zodat de instroom van zijinstromers en nieuwkomers verbeterd wordt. Deze mensen zullen een hoger kennis- en vaardighedenprofiel
krijgen waardoor de functie naar verwachting aantrekkelijker zal worden. Trigion, als leverancier in veiligheid in Nederland heeft daarnaast een intrinsiek belang bij het bijdragen aan de verbetering van de openbare orde en veiligheid in Nederland.


Deel deze pagina:
Geef mij
opleidingadvies
In de veiligheidssector zijn er tal van mogelijkheden om door te stromen of iets anders te gaan doen binnen de sector. Welke reden je ook hebt om van functie / baan te veranderen. Hiervoor hoef je vaak niet eens een nieuwe opleiding te volgen maar kan je ook certificaten halen. Kijk eens rond op de site.