Mijn profiel

carrière


Functie overzicht
Beroepen overzicht

opleidingen


Opleidingen overzicht
Certificaten overzicht

online opleidingen


E-learning

Initiatief


Stepping Stones Project doelstellingenDe Safety & Security branche geeft aan dat er op dit moment een sterk tekort is aan goed opgeleide Safety & Security professionals. De branche is dan ook van mening dat op korte termijn meer op de marktvraag afgestemde inhoudelijke Safety & Security onderwijsprogramma’s met een doorlopende leerweg en eenduidige kwalificatiestructuur (accreditatie) ontwikkeld dienen te worden. Ook heeft de branche aangegeven dat duurzaam
innoveren in de Safety en Security branche alleen mogelijk is als de branche een goed ingericht scholingsprogramma heeft dat aansluit op de vraag van de markt.

Inspelend op de behoefte en ontwikkelingen in de Safety en Security arbeidsmarkt heeft het project als hoofddoelstelling een volledige leerweg te ontwikkelen, die aansluit op de behoefte en wensen van de Safety en Security arbeidsmarkt.

De in dit project genoemde Safety en Security professionals zijn werkzaam in het publieke (bv. Veiligheidsregio, Brandweer, Politie, GHOR, Defensie, gemeente, provincie en rijk) en private (bv. particuliere beveiligbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, industrie, chemie, bouw, transport) domein.

Projectscope
De STEPPING STONES project doelstellingen zijn bedoeld om binnen het MBO / HBO / WO een actueel (op de arbeidsmarkt afgestemd) en compleet scholingsaanbod aan te kunnen blijven bieden voor de toekomstige en huidige Safety en Security professionals, rekening houdend met de laatste stand der techniek en wetenschap, waarbij nadrukkelijk wordt gestuurd op het actueel houden van de lesstof.

Projectdoelstelling 1
Onderzoeken, inventariseren en analyseren van de Safety & Security arbeidsmarkt en de behoefte aan scholing voor professionals. Het gaat hierbij zowel om opleidingen binnen het reguliere onderwijs vanaf niveau 2 t/m 5 (MBO/ HBO Bachelor en HBO Master) met aansluitingsmogelijkheden naar niveau 6 ( het WO). Daarnaast vallen her-, om- en bijscholing programma’s binnen het kader van dit project.

Projectdoelstelling 2
Het ontwikkelen en ter beschikking stellen van nieuwe geaccrediteerde opleidingen en scholingsproducten voor de Safety & Security arbeidsmarkt, waarbij het leren op innovatieve wijze gekoppeld wordt aan de beroepscontext. Onderdeel hiervan is het creëren van innovatieve oefen-, trainings- en opleidingsfaciliteiten afgestemd op de huidige vraag en de toekomstige ontwikkeling van de Safety & Security professional.

Projectdoelstelling 3
Het organiseren van de aansluiting op bestaande Safety & Security kennisnetwerken van alumni en ketenpartners in de Haagse-, nationale en internationale Safety & Security markt. Door deze aansluiting wordt een continue interactie tussen het werkveld en de onderwijsinstellingen in de Haagse regio
bewerkstelligd. Op deze wijze blijven de Safety & Security opleidingen nu en in de toekomst aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt en is de kwaliteit van opleidingen gewaarborgd.


Deel deze pagina:
Geef mij
opleidingadvies
In de veiligheidssector zijn er tal van mogelijkheden om door te stromen of iets anders te gaan doen binnen de sector. Welke reden je ook hebt om van functie / baan te veranderen. Hiervoor hoef je vaak niet eens een nieuwe opleiding te volgen maar kan je ook certificaten halen. Kijk eens rond op de site.