Mijn profiel

carrière


Functie overzicht
Beroepen overzicht

opleidingen


Opleidingen overzicht
Certificaten overzicht

online opleidingen


E-learning
Ga terug

Opleiding:


Integraal veiligheidskunde


niveau 5De opleiding Integrale Veiligheidskunde duurt vier jaar en leidt op tot Bachelor of Business Administration. Je wordt een veiligheidsprofessional met zowel praktijkgerichte als beleidsmatige kennis en capaciteiten.]

Opbouw
De opleiding Integrale Veiligheidskunde bestaat uit een propedeuse van een jaar, gevolgd door een hoofdfase van drie jaar. De eerste twee jaar ga je voltijds naar school; de laatste twee jaar zijn duaal, dat wil zeggen dat je vier dagen in de week werkt, en een dag in de week naar school komt.

Inhoud
Belangrijke thema’s in de eerste twee jaren zijn jeugd & veiligheid, rampenbestrijding & crisisbeheersing en veiligheid in internationaal perspectief. Je volgt vakken als criminologie, milieukunde, grotestedenbeleid en gender &safety. Thema’s en theorie komen samen in integrale veiligheidsopdrachten. Verder verwerf je vaardigheden als vergaderen en presenteren. In de laatste twee jaar ben je vier dagen per week werkzaam op een leerarbeidsplaats, en kom je nog een dag in de week naar School voor verdere verdieping van je kennis en het volgen van keuzeonderdelen.

Inhoud
Het studieprogramma is samengesteld en wordt verder ontwikkeld in nauwe samenwerking met een groot aantal deskundigen uit de praktijk, waaronder de Politieacademie en het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV). 

De propedeuse en het eerste jaar van de hoofdfase van de opleiding zijn gestructureerd op basis van acht blokthema’s:

Burger en veiligheid
Als professional levert de IVKer een prestatie die steeds ten goede komt aan burgers. Het kan gaan om werknemers in een bedrijf, of de aandeelhouders daarvan. Om ouders van schoolgaande kinderen, reizigers in het openbaar vervoer, om burgers die een bijdrage willen leveren aan de veiligheid van de eigen buurt. Veiligheid is van burgers, en een IVKer moet zich daarvan steeds bewust zijn. Hoe burgers veiligheid beleven is dan ook een belangrijk vertrekpunt van het ontwerpen van goed veiligheidsbeheer.

Gemeenschappelijke veiligheidszorg
Als er maar één antwoord mag worden gegeven op de vraag: ‘Waarom zijn IVKer nodig?’ dan zou dat luiden: ‘Omdat veiligheid steeds het product is van gemeenschappelijk handelen en er deskundige professionals nodig zijn om de gemeenschappelijke veiligheidszorg te organiseren.’ Daarom bij dit thema aandacht voor veiligheidsbeheer als een proces waaraan velen actief deelnemen.

ScholenHogeschool Saxion
Haagse Hogeschool
Avans Hogeschool

Deel deze pagina:

BeroepenStaf/management
Supervisor

FunctieLeidinggevende

Jeugd en veiligheid
Bij het thema Jeugd en veiligheid is er aandacht voor de manier waarop een IVKer handelt. Aan de orde is onder andere hoe een IVKer als professional zich laat leiden door de kijk van burgers op een veiligheidsprobleem.

Mobiliteit en veiligheid
Een ander actueel werkterrein van de IVKer is Mobiliteit en veiligheid. Een van de onderwerpen die aan de orde komen, is hoe grenzen aan een doeltreffend en verantwoord veiligheidsbeheer hun weerslag kunnen hebben op andere kwaliteiten, zoals mobiliteit.

Ruimtelijke ordening en veiligheid
Hoe orden je de ruimte zodanig dat –om het zo maar eens te zeggen—veiligheid ingebakken is? En wat zijn de veiligheidskundige consequenties van bijvoorbeeld de actuele stedelijke ontwikkeling? IVKer zijn op hun plaats, zowel bij het adviseren van ruimtelijke ordeningsprojecten die nog moeten starten, als bij het verhelpen van ongunstige veiligheidsconsequenties van lopende en afgeronde projecten. Daarbij is de ruimtelijke ordening een werkterrein waarbij het van de IVKer wordt gevraagd met regels en regelgeving om te gaan, en dat is een cruciaal aspect van de professionaliteit.

Ondernemen in veiligheid
Zowel in de publieke als in de private sector is een IVKer een ondernemer in veiligheid. Dat vraag bijvoorbeeld om het vermogen de kwaliteit van het proces van veiligheidsbeheer goed in de gaten te houden, om erin te investeren als dat nodig is.

Rampenbeheersing
Burgers voelen zich veiliger wanneer ze weten dat bij er een calamiteit doeltreffend wordt gereageerd door instanties. Integraal veiligheidskundigen zijn in staat samen met belanghebbenden te voorzien in passende en werkbare rampenplannen en andere voorzieningen nodig voor een goed antwoord op een ramp.
Veiligheid in internationaal perspectief
Terwijl veiligheid in de beleving van mensen wel tijd- en plaatsbepaald is, kent het bestrijden van onveiligheid geen grenzen.

Trainingen
In trainingen is er aandacht voor onder meer sociale vaardigheden en taalbeheersing. Als student integrale veiligheidskunde moet je namelijk leren jezelf helder uit te drukken – zowel schriftelijk als mondeling – en goed kunnen overleggen en samenwerken met verschillende partijen.

Studielast
Het sterk praktijkgerichte programma is zó samengesteld dat het, inclusief voorbereiding en zelfstudie, een volledige werkweek in beslag neemt.

Duur
De opleiding duurt vier jaar.

Werk en beroep
Je kunt gaan werken als veiligheidsdeskundige in een adviserende of leidinggevende functie. Er zijn legio mogelijkheden in de publieke en de private sector. Zo zijn er functies op veiligheidsgebied in het openbaar bestuur – Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. En bij de hulpdiensten politie, brandweer en gezondheidszorg. Denk ook aan instellingen in de non-profitsector: woningcorporaties en scholen. Of aan het bedrijfsleven – bijvoorbeeld in de petrochemischeindustrie. 


Geef mij
opleidingadvies
Binnen de beveiliging zijn er nog veel veel opleidingen. Deze kunnen op scholen worden gevolgd maar ook Beveilgingsbedrijven zelf, hebben goede opleidingstrajecten. Vraag ernaar.