Mijn profiel

carrière


Functie overzicht
Beroepen overzicht

opleidingen


Opleidingen overzicht
Certificaten overzicht

online opleidingen


E-learning
Ga terug

Opleiding:


Handhaver toezicht en veiligheid


Niveau 3 (opleiding)De Handhaver Toezicht en Veiligheid houdt toezicht op of assisteert bij een juist gebruik van de openbare ruimte en is hierbijeen eerste professionele schakel in de keten van publieke veiligheid. De werkzaamheden, die vooral op straat plaatsvinden,zijn een combinatie van preventief toezicht houden, service verlenen en repressief optreden.De handhaver toezicht en veiligheid kan ook in opdracht werken van woningcorporaties en andere maatschappelijkeorganisaties zoals welzijnsinstellingen, onderwijs, openbaar vervoer, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, gemeentelijke
evenementen, 3VO, verslavingszorg, opbouwwerk, wijk- en dorpsraden, winkeliersverenigingen enz. Een handhaver toezichten veiligheid is een buitengewoon opsporingsambtenaar en krijgt de (opsporings)bevoegdheden die hij nodig heeft bij de uitvoering van zijn functie.

Waar kun je werken?
Na de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid ben je werkzaambij toezichthoudende organisaties van de gemeente, de politie eneventueel de particuliere beveiligingsbranche (als buitengewoon opsporingsambtenaar).

Toelatingsvoorwaarden
- VMBO-diploma, kaderberoepsgericht, gemengde of theoretischeleerweg
- Nederlandse nationaliteit
- tenminste zestien jaar
- positieve uitslag antecedentenonderzoek
- positief advies intakeprocedure Mondriaan Veiligheid

Welke eigenschappen heb je nodig?
Je hebt een dienstverlenende instelling, verantwoordelijkheidsgevoelen straalt overwicht uit. Je bent zelfstandig, representatief enevenwichtig. Je kunt je mondeling goed uitdrukken en bent sociaal
vaardig. Verder ben je flexibel en kun je goed samenwerken.

Verder studeren
- MBO-opleidingen, niveau 4
- politieopleiding (je moet dan wel solliciteren bij de politie)ScholenROC Mondriaan
ROC van Twente
ROC Aventus
ROC Zadkine
ROC Tilburg
ROC Deltion

Deel deze pagina:

BeroepenToezicht en handhaving
Straatcoach

FunctieToezicht & Handhaving


spacer
Wat kan ik later met mijn opleiding?
Kan ik verder studeren? Vind ik met die opleiding een baan? Stel dievragen aan je decaan, je mentor, je ouder(s) of je verzorger(s). Steldeze vragen zeker als je je bij ons aanmeldt voor een opleiding. Het gaat immers om jouw toekomst!

Jouw leerweg: BOL of BBL
Kies je voor een BOL-opleiding, dan ga je vijf dagen per week naarschool voor je theorie en je praktijk. Je beroepspraktijkvorming doe jein de vorm van een stage bij een bedrijf.Kies je voor een BBL-opleiding, dan werk je bij een erkend leerbedrijfen ga je één dag of twee dagdelen per week naar school. Je leertdus in de praktijk. De theorie krijg je op school en die staat heel dichttegen de praktijk aan.

Kan ik vrijstelling krijgen?
Soms is het mogelijk vrijstelling te krijgen voor één of meer onderdelen. Dat hangt af van je werkervaring, diploma’s of eerdergevolgde opleidingen en cursussen. Je kunt bij ons ook verkorte opleidingen volgen.

Algemene toelatingsvoorwaarden
Nadat je je hebt aangemeld, krijg je een intakegesprek. Tijdens dit gesprek krijg je informatie over de opleiding die je hebtgekozen. Verder vragen we naar je achtergrond en ervaringen. Welke vooropleiding en eigenschappen je precies nodig hebt,verschilt per opleiding. Soms moet je ook een toets maken. Voor BOL-opleidingen op niveau 2, 3 of 4 moet je in ieder gevaleen geschikt vmbo-diploma hebben. Voor een BBL-opleiding kun je je inschrijven als je werkzaam bent bij een erkend leerbedrijf en voldoet aan de vereiste toelatingsvoorwaarden.


Geef mij
opleidingadvies
Binnen de beveiliging zijn er nog veel veel opleidingen. Deze kunnen op scholen worden gevolgd maar ook Beveilgingsbedrijven zelf, hebben goede opleidingstrajecten. Vraag ernaar.