Mijn profiel

carrière


Functie overzicht
Beroepen overzicht

opleidingen


Opleidingen overzicht
Certificaten overzicht

online opleidingen


E-learning
Ga terug

Beroep:


Brandwacht


Als brandwacht controleer je het voldoen aan de vergunningsvoorwaarden en toezicht houden op de risicovolle te verrichten werkzaamheden. Het nemen en opvolgen van maatregelen ter voorkoming van brand op plaatsen waar ten gevolge van werkzaamheden risico’s voor personen en installaties kunnen ontstaan.

Taken en verantwoordelijkheden
• Is in het bezit van de bij de functie behorende persoonlijke beschermingsmiddelen;
• Op de hoogte zijn van de bedrijfsspecifieke regels en voorschriften en daar naar handelen;
• Houdt contact met de perso(o)n(en) in zijn werkgebied en verstrekt hen de benodigde
informatie ten aanzien van de omstandigheden en veiligheid in de omgeving;
• Controleert bij calamiteiten of iedereen de werkplek heeft verlaten;
• Draagt zorg voor het alarmeren van hulpdiensten en begeleidt deze;
• Bestrijdt een beginnende brand;
• Neemt nooit actief deel aan de werkzaamheden waarover hij toezicht heeft;
• Indien er een situatie ontstaat waar veiligheid, gezondheid, en milieu in gevaar komt dient hij
dit met de uitvoeringsverantwoordelijke te overleggen alvorens werkzaamheden stil te leggen,
mits er direct levensgevaar dreigt;
• Stelt zich vooraf op de hoogte van de voorwaarden in de werkvergunning en de te verrichten
werkzaamheden;
• Stelt zich, voordat de werkzaamheden aanvangen, op de hoogte van de toestand van het te
bewaken werkgebied en oriënteert zich betreffende de getroffen veiligheidsmaatregelen, de
bereikbaarheid, de toegankelijkheid en de vluchtroutes;
• Controleert vooraf of de noodzakelijke brandblusmiddelen in voldoende mate aanwezig en in
goede conditie zijn;
• Let mede op het veilig werken van de perso(o)n(en), waar hij toezicht over heeft;
• Communiceert met de overige veiligheidsmensen in zijn werkgebied;
• Noteert en rapporteert eventuele bijzonderheden die in en rond het werkgebied voorvallen;
• Verlaat zijn werkgebied nooit, tenzij hij wordt afgelost door een andere brandwacht;
• Beschikt over effectieve communicatiemiddelen om direct assistentie in te roepen;
• Houdt tijdens de werkzaamheden de werkomgeving voortdurend in de gaten en waarschuwt de
perso(o)n(en) in zijn werkgebied, voor dreigende gevaren;
• Taken in overleg met de uitvoeringsverantwoordelijke;
• Metingen verrichten (indien bevoegd) ten behoeve van toxische stoffen, zuurstofgehalte en
explosieve mengsels;
• Het uitvoeren van inspectieronde ten behoeve van brandpreventie voorzieningen;
• Het controleren op de naleving van ingezette brandpreventiemiddelen zoals vermeld in de
werkvergunning.
• Is verantwoordelijk voor de eigen, projectmatig of bedrijfsgebonden administratie.

FunctiesBrandwacht

Deel deze pagina:

OpleidingBeveiliger

CertificaatEHBO


spacer

spacer
Geef mij
opleidingadvies
Binnen de beveiliging zijn er verschillende beroepen die je kunt vervullen. Het is een veelzijdiger vakgebied dan alleen beveiligen!