Mijn profiel

carrière


Functie overzicht
Beroepen overzicht

opleidingen


Opleidingen overzicht
Certificaten overzicht

online opleidingen


E-learning
Ga terug

Functie:


Rayonmanager


Doel van de functie

- Eindverantwoordelijk voor een rayon, invulling geven aan de financiële en sociale ondernemingsdoelstellingen binnen dat rayon binnen de gestelde eisen en kaders aangaande kwaliteit, jaarplan en budget.
- Direct leidinggeven aan de teamleiders in het rayon en indirect aan de operationele medewerkers van het rayon.
- (Mede) bepalen van het districtsbeleid in algemene zin en het beleid in het rayon in specifieke zin.

Taken en verantwoordelijkheden:

- Organiseren van alle operationele activiteiten voor beveiligingsdiensten
- Informeren van en communiceren met belanghebbenden ten aanzien van de ontwikkelingen binnen zijn rayon.
- Organiseren en participeren in relatiebeheer bij de bestaande klanten in zijn rayon.
- (Meehelpen) opstellen van het jaarplan voor het district en het uitvoeren van het jaarplan in zijn rayon, afgestemd met de districtsmanager.
- Stimulerend leidinggeven aan de teamleiders teneinde de rayondoelstellingen te bereiken.
- Aanleveren van stuurinformatie voor het managementteam en het zelfstandig met behulp van stuurinformatie richting geven aan en bijstellen van het rayonbeleid.
- Samen met de collega rayonmanagers in het district komen tot samenwerking en het afstemmen van allerhande operationele processen op elkaar v.w.b. de rayons.
- Uitvoeren van de procedures aangaande veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu en het actief handelen inzake aandachtspunten.
- In het rayon sturen op een juiste balans in aandacht voor de opdrachtgever, medewerker en de continuïteit van de onderneming.
BeroepenLeidinggevende

Deel deze pagina:

OpleidingenSecurity Management
Integraal veiligheidskunde


spacer
analytisch denken;
klant- en servicegerichtheid;
resultaatgerichtheid;
plannen & organiseren;
teamwork.

Geef mij
opleidingadvies
De functies die hier worden beschreven en uitgelegd door mensen uit het vak laten zien dat er heel veel verschillende mogelijkheden hebt, om door te stromen of juist te veranderen binnen de veiligheid.